Protokół dotyczący rozeznania cen na rynku Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 31 lipca 2012 12:10

Zapytanie dotyczące  realizacji usług

Gorzów Wielkopolski:

Określenie przedmiotu zapytania

1. Obsługa biurowa z elementami finansowymi    zadania dotyczącego prowadzenia ŚDS

2. Usługi zawiązane z prowadzeniem drobnych prac remontowych powiązanych z aktywizacją  typu zawodowego uczestników. Pomoc  w realizacji zajęć wymagających korzystania ze specjalistycznych narzędzi  - kosiarka, piła – zajęcia  aktywizacyjne   - w  Środowiskowych Domach Samopomocy  przy ul. Szczecińskiej i Armii Polskiej. Nadzór nad sprzętem komputerowym, wykonywanie   drobnych prac naprawczych sprzętu elektronicznego, przygotowywanie półproduktów do dalszej realizacji w ramach zajęć terapeutycznych

3. Usługi pomocnicze w opiece  nad osobami  niepełnosprawnymi,  zabiegi pielęgnacyjne,  higieniczne, kosmetyczne , pomoc w sprzątaniu i praniu, dźwiganiu, przenoszeniu, pomoc  w bieżących pracach  związanych z realizacją zadań w pracowniach ŚDS przy ul. Szczecińskiej

Czas realizacji  usług: od  1    sierpnia    2012  do 31 grudnia 2012

Data zamieszczenia ogłoszenia i otrzymania zapytania:  15    lipca     2012

Komisja  powołana  przez  Zarząd  Stowarzyszenia  w składzie  Wanda  Milewska i Monika Mielec  stwierdza, że  zapytanie zostało umieszczone na stronie internetowej pytającego, a także w siedzibie  Stowarzyszenia oraz w siedzibach Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych  przez Stowarzyszenie.

Nie było możliwości skierowania  zapytania do kilku oferentów -  brak spółdzielni socjalnych. Dokonano jednak rozeznania cen na lokalnym rynku.

Komisja stwierdza, że  wpłynęła jedna oferta od Spółdzielni Socjalnej Warto nad Wartą. Oferta spełnia kryteria wyboru.  Oferta   Spółdzielni  dotyczy  kwoty w wysokości 8 tys. zł miesięcznie brutto za wszystkie usługi.  Cena ta ma być urealniana do rzeczywistego zapotrzebowania  na świadczone usługi. Komisja rekomenduje wybór oferenta i podpisanie z nim umowy.

Gorzów Wlkp. 31.07.2012